För aktuella
öppettider
se Facebook

Gå emot strömmen gott folk!

Vid foten av kullaberg, i byn Mölle, ligger krukmakeriet som står för det irrationella, långsamma och kanske något motsträviga. Ty i dessa tider när svensk industri fått för sig att den enda möjliga vägen är att producera mest möjligt, billigast möjligt och helst på andra sidan planeten, strävar vi envetet åt motsatta hållet.
14000kg rå lera förvandlas årligen till keramiska eviga ting, gjorda att nyttjas av mer än en generation. 15 gånger vandrar produkten via våra händer innan det slutliga resultatet godkänns. Varje föremål är ett eget original, lite lägre än grannen, lite ljusare, lite bredare eller tunnare. Lite vackrare.
Dom har också rätt, som går emot strömmen.
/ Lisa Wohlfahrt, Krukmakerska /